(08) 3920 9999

Thông tin bác sĩ

NGUYỄN CHẤN HÙNG
GIÁO SƯ BÁC SĨ
LÊ MINH
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II
TRẦN CHÍ CƯỜNG
TIẾN SĨ BÁC SĨ
NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I
TRẦN PHAN VIỆT NGA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT
HỒ QUANG HƯNG
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I
HOÀNG NGỌC HÙNG
CHUYÊN KHOA TRUYỀN NHIỄM

Chính sách & Quy định chung
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0312334865 thay đổi lần hai ngày : 09/07/2014 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
Người đại diện : bà Nguyễn Thị Thanh Hiền