(028) 3920 9999
Banner02

Thông tin bác sĩ

NGUYỄN CHẤN HÙNG
GIÁO SƯ BÁC SĨ
LÊ MINH
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II
NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I
TRẦN PHAN VIỆT NGA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II
NGUYỄN THỊ XUÂN ÁNH
BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT
HỒ QUANG HƯNG
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I
HOÀNG NGỌC HÙNG
CHUYÊN KHOA TRUYỀN NHIỄM

Chính sách & Quy định chung
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0312334865 thay đổi lần hai ngày : 09/07/2014 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
Người đại diện : bà Nguyễn Thị Thanh Hiền