(08) 3920 9999

Ý kiến khách hàng

Trần Ngọc Đoan Trang

Trần Ngọc Đoan Trang

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.
Trần Ngọc Đoan Trang

Trần Ngọc Đoan Trang

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.

Trần Ngọc Bảo Trân

Trần Ngọc Bảo Trân

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.
Trần Ngọc Bảo Trân

Trần Ngọc Bảo Trân

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.
Lê Thị Tú Anh

Lê Thị Tú Anh

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.
Lê Thị Tú Anh

Lê Thị Tú Anh

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.

Trương Thị Mộng Trinh

Trương Thị Mộng Trinh

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.
Trương Thị Mộng Trinh

Trương Thị Mộng Trinh

Cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Phòng Khám Bảo Ngọc là không có sự bỡ ngỡ, vừa bước vào cửa tôi đã được các chị nhân viên đón tiếp, chào hỏi và hướng dẫn làm thủ tục rất nhanh gọn. Bác sĩ và nhân viên phòng tiểu phẫu rất ân cần và trò chuyện vui vẻ, Phòng Khám Bảo Ngọc là nơi tôi sẽ đặt niềm tin và gửi gắm sức khỏe của cả gia đình mình.


Chính sách & Quy định chung
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0312334865 thay đổi lần hai ngày : 09/07/2014 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
Người đại diện : bà Nguyễn Thị Thanh Hiền